Auto dijagnostika - Automarket Centar

Auto dijagnostika

autodijagnostikaDijagnostika kvarova na modernim vozilima je gotovo nemoguća bez korišćenja uređaja kojima se očitavaju podaci sa računara u Vašem vozilu.  Ukoliko ste na Vašoj instrument tabli uočili signalizaciju kvara, obučeni serviseri Automarket centra će korišćenjem najsavremenijih dijagnostičkih uređaja utvrditi uzroke kvara, a zatim i otkloniti isti u najkraćem vremenskom roku.

MENI