ŠTA URADITI U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NEZGODE - Automarket Centar

ŠTA URADITI U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NEZGODE

šta uraditi u slučaju saobraćajne nezgode

Kada se nesreća dogodi emocije su velike, često ima i povređenih. Čak i ako poznajemo proceduru u tim situacijama često pogrešimo. Svi bismo voleli da nikada ne budemo učesnici saobraćajnog udesa. Ipak, za svaki slučaj bi trebalo da se upoznamo sa koracima koje u toj situaciji treba da preduzmemo.

Na taj način štitimo sebe i druge i izbegavamo da usled neznanja dodatno pogoršamo situaciju ili da zbog nepoštovanja procedure ne možemo da naplatimo štetu. Dešavalo se čak da se jedna nezgoda pretvori u dve ili više, jer učesnici prve nisu adekvatno obeležili mesto. Zbog svega navedenog bi trebalo zapamtiti kako se u takvoj situaciji postupa.

OBELEŽAVANJE MESTA NEZGODE I POZIVANJE POLICIJE I SLUŽBE HITNE POMOĆI

Zakonom je propisano da je vozač, kao i drugi učesnik saobraćajne nezgode, dužan da zaustavi vozilo i ostane na mestu nezgode sve do završetka uviđaja od strane policije. Uključite sve pokazivače pravca, obucite svetloodbojni prsluk i postavite sigurnosni trougao na bezbednom rastojanju.

Pozovite policiju, ali i službu hitne pomoći ukoliko ima povređenih lica ili, u najgorem slučaju, smrtnih ishoda. Preduzmite druge raspoložive mere kako bi upozorili ostale učesnike u saobraćaju o postojanju nezgode i kako ne bi došlo do nove sobraćajne nezgode. Upozorite ostala lica da se sklone sa kolovoza da ne bi bila povređena i ne bi uništavala tragove nezgode. Ukoliko je neko povređen dužni ste da mu ukažete pomoć u skladu sa svojim znanjem i mogućnostima do dolaska hitne pomoći.

Mesto saobraćajne nezgode možete napustiti jedino ako Vam je neophodna hitna medicinska pomoć. Takođe, možete otići radi prevoženja povređenog do najbliže zdravstvene ustanove. Međutim, dužni da se vratite na mesto nezgode čim budete u mogućnosti. Za detaljnije informacije možete pogledati član 168 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

U KOJOJ SITUACIJI NE MORATE ZVATI POLICIJU

Najčešće se dešava da nastupi samo manja materijalna šteta. Tada imate mogućnost da pokušate da postignete dogovor sa drugim učesnikom. U tom slučaju ne morate zvati policiju. Umesto toga, pažljivo popunite Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi.

Važno je napomenuti da ukoliko ne postignete dogovor sa drugim učesnikom nezgode, policiju treba pozvati bez obzira na to koliko je šteta mala.

U slučaju postignutog dogovora, fotografišite mesto. Zatim pomerite vozilo i predmete sa kolovoza ukoliko ih ima. Ukoliko imate mogućnost napravite i snimak. To Vam može pomoći u situacijama u kojima se izrazi sumnja da su Vaše fotografije montirane. Snimak ne ulazi u dokazni material, ali je veoma koristan u pomenutoj situaciji. Ne zaboravite da uzmete i lične podatke svedoka, ukoliko ih ima. Na taj način ćete imati sve potrebne dokaze u slučaju da dođe do sudskog spora.

KADA STE DUŽNI DA POMERITE VOZILO SA KOLOVOZA A KADA MORATE OSTATI NA MESTU SAOBRAĆAJNE NEZGODE?

Vozač, odnosno učesnik saobraćajne nezgode u kojoj je nastala samo manja materijalna šteta dužan je da ukloni vozilo i druge predmete sa kolovoza, ako onemogućavaju ili ugrožavaju odvijanje saobraćaja, odnosno ako preti opasnost od novih saobraćajnih nezgoda. PRE TOGA OBAVEZNO FOTOGRAFIŠITE MESTO NEZGODE! Preporučujemo Vam da napravite i video snimak. On Vam može poslužiti kao dokaz da fotografije nisu montirane ukoliko dođe do sudskog spora. Za više informacija pogledajte član 172 zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Ukoliko  dođe do saobraćajne nezgode u kojoj je neko lice zadobilo telesne povrede, odnosno poginulo, ili je nastala velika materijalna šteta učesnici su dužni da obaveste policiju i ostanu na mestu nezgode do dolaska policije i završetka uviđaja.

Ipak, kako ne biste dolazili u ovakve situacije, poštujte saobraćajne propise. Želimo Vam srećan put!

 

Ostali Tekstovi

MENI