Registracija vozila - Automarket Centar

Registracija vozila

registracijaAutomarket centar obezbeđuje Vam sve potrebne usluge da obavite registraciju Vašeg vozila i učini je lakšom i bržom.

Potrebna dokumentacija

Fizička lica

Lična karta, saobraćajna dozvola, polisa osiguranja

Pravna lica

Rešenje iz Agencije za privredne registre, ovlašćenje Vaše firme (overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica), saobraćajna dozvola, polisa osiguranja

Prva registracija

Dokumentacija sa carine i sva gore navedena dokumenta u zavisnosti od toga da li registraciju obavljate kao fizičko ili pravno lice

MENI