Tehnički pregled - Automarket Centar

Tehnički pregled

  • Redovni tehnički pregled

  • Redovni TP do 1300ccm putničko vozilo
  • Redovni TP 1300-1700ccm putničko vozilo
  • Redovni TP preko 1700ccm putničko vozilo
  • Redovni TP do 1t teretno vozilo
  • Redovni TP od 1-3t teretno vozilo

  • Kontrolni tehnički pregled za overu putnog naloga za putnička i teretna vozila

tehnicki_pregled

MENI